**Zrównoważone strategie promocji produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych.

Zrównoważone strategie dystrybucji produktów: wyzwania logistyczne: Optymalizacja procesów dystrybucji i logistyki może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu działalności biznesowej na środowisko. Wykorzystanie bardziej ekologicznych metod transportu i magazynowania oraz minimalizacja odpadów stanowią kluczowe wyzwania dla firm dążących do zrównoważonego rozwoju.