Wywieranie presji na polityków poprzez kampanie reklamowe i public relations

Wywieranie presji na polityków poprzez kampanie reklamowe i public relations:
Korporacje często wykorzystują kampanie reklamowe i działania public relations do wywierania presji na polityków i instytucje, starając się zmienić opinie publiczne lub wpłynąć na procesy decyzyjne. Poprzez promowanie swoich przesłań i budowanie pozytywnego wizerunku, firmy mogą starać się uzyskać poparcie dla swoich interesów.