veckorna veckorna veckorna veckorna

Med uppfinningens 24-timmars nyhetsnätverk blir 24-timmars tankeprocessen alltmer möjlig. Den ständiga input från hela världen övervakas och kommenteras av ett expertteam av redaktörer.

Denna nästan konstanta övervakning kan vara ett mycket ohälsosamt sätt att leva eftersom det invaderar individers integritet, vilket leder till ett fenomen som kallas FOMO (Fear of Missing Out).