Tổng đài hỗ trợ điện lực HCM- Điện lực Tân Bình

Số Điện thoại Điện lực Hồ Chí Minh tư vấn sửa chữa, đăng ký báo hỏng dịch vụ điện lực, Tổng đài hỗ trợ tiếp nhận các thông tin điện lực, tra cứu hóa đơn điện lực, cung cấp điện 3 pha, để khách hàng nắm bắt được mức độ tiêu thụ của gia đình hoặc doanh nghiệp.