Bài tiến lên còn được gọi là bài 13 lá là một trò chơi dân gian Việt Nam rất phổ biến hiện nay. Trò chơi bài tiến lên có rất nhiều biến thể nổi tiếng chẳng hạn như Zheng Shangyou hoặc trò chơi Big Two và các trò chơi bài khác phổ biến ở nhiều nơi ở châu Á. Bài tiến lên, được coi là game bài dân tộc của đất nước ta, bài tiến lên là game dành cho 4 người chơi. Xem thêm những thông tin liên quan đến bài tiến lên tại xbet.