Lenfositler, diğer tüm kan hücreleri gibi kemik iliğinde ortaya çıkar. Lenfositlerin hemen öncü hücreleri, sözde lenfoblastlardır. Bunlar lenf düğümlerinde, dalakta ve timus bezinde farklı gelişim evrelerinden geçerek görünüm ve özelliklerini değiştirirler. Hücrelerin çoğu oluştuktan sonra bölgede kalırken, ortaya çıkan lenfositlerin sadece yüzde dördü kan dolaşımına girer.

Küçük kan sayımı sadece toplam lökosit sayısını gösterir. Ancak doktor, lenfositlerin ve diğer lökosit alt gruplarının oranının ne kadar yüksek olduğunu bilmek isterse, diferansiyel kan sayımı ister. Böyle bir durumda, lenfositlerin miktarı genellikle nispi bir değer olarak, yani toplam lökosit sayısının bir oranı olarak (yüzde olarak) verilir. Ancak bazen laboratuvar sonuçları mutlak bir ölçüm değeri de içerir (nanolitre kan başına lenfosit sayısı)…