Skip to Content

Facebook xác nhận danh tính trong bao lâu?

Facebook xác nhận danh tính trong bao lâu?

Submitted by • October 29, 2020 hotlinefb.com

Do hiện nay thực trạng khai báo sai thông tin, dùng tên giả, gian lận tuổi tác, hoặc sử dụng đồng thời nhiều tài khoản FB,… ngày càng nhiều nên để quản lý chặt chẽ hơn, Facebook đã yêu cầu xác nhận danh tính đối với một số trường hợp sau:

Do đăng nhập tài khoản Facebook tại nhiều thiết bị, trình duyệt khác nhau.

Tài khoản Facebook của bạn có chứa thông tin chưa được xác minh.

click vào những đường link bị nghi ngờ có chứa virus.

Thường xuyên đăng tin vào các hội nhóm quảng cáo.

Gửi lời mời kết bạn quá nhiều.

Đổi mật khẩu quá thường xuyên.

Lưu ý: Nếu để quá lâu không xác nhận danh tính hoặc xác nhận danh tính không chính xác thì tài khoản Facebook bị khóa vĩnh viễn, không thể khôi phục lại được.

Voted by:
Voted by hctele2

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>