Author: masscry321

Asigurarea de răspundere civilă auto – RCA – acoperă pagubele produse de către asigurat ca parte vinovată într-un accident, unui terț. Sunt acoperite și pagubele materiale dar și cele în... Read More